Zabezpieczenia ogniochronne i antykorozyjne

Zajmujemy się zabezpieczeniami ogniochronnymi i antykorozyjnymi, które pełnią bardzo ważną rolę w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczeniu konstrukcji przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

To, w jaki sposób należy zabezpieczać konstrukcje stalowe, określone jest przepisami prawa, m.in. w ustawie „prawo budowlane” oraz powiązanymi z nią normami. Właściwy dobór zabezpieczeń antykorozyjnych powinno poprzedzać określenie środowisk korozyjnego, na jakie dana konstrukcja będzie narażona. Wyróżniamy następujące kategorie:

  • C1 – bardzo mała,
  • C2 – mała,
  • C3 – średnia,
  • C4 – duża,
  • C5-I – bardzo duża przemysłowa,
  • C5-M – bardzo duża morska.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Najbardziej popularnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi konstrukcji stalowych i żelbetowych są:

  • natryski ogniochronne, które nie obciążają konstrukcji nośnej. Zapewniają zewnętrzną i wewnętrzną ochronę konstrukcji i stanowią dodatkową izolację akustyczną. Ich powłoka może być pokrywana farbami.
  • farby pęczniejące, którymi można zabezpieczać konstrukcje wewnętrzne i zewnętrzne. W przypadku pożaru substancje te nawet pięćdziesięciokrotnie zwiększają swoją objętość, co daje nawet do 5cm izolacji ogniowej.
  • Zabudowy płyt ogniochronnych.