Oponeo Podleśna 17 Bydgoscz

rok rozpoczęcia budowy: 2018

W 2018 roku firma NATUS Adam Bubeła zawarła umowę ze spółką pod firmą KAJIMA POLAND SP. Z O.O.  W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budynku biurowego dla potrzeb Oponeo.pl S.A.

 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku socjalno-biurowego wraz z towarzyszącymi budowlami i infrastrukturą.

Zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul Podleśnej 17.